Universitetet i Oslo

  • Prosjektansvarlig: Håvard Arne Brandal
  • Kunde: Universitetet i Oslo
  • Samarbeidspartner: Karl Ekstrøm AS og Beate Ellingsen AS
  • Materiale: Corian Medea
  • År2012