Privat (kjeller)bar Oslo

  • Prosjektansvarlig: Trond Erik Sivesindtajet
  • Kunde: Vågane Viste AS
  • Samarbeidspartner: Arkitektværelset AS ved Grethe Løland
  • Materiale: Corian Glacier White
  • År2014

Bildene taler vel for seg selv? Lev ut drømmen!