Lillehammer Skysstasjon

  • Prosjektansvarlig: Håvard Arne Brandal
  • Kunde: ROM Eiendom
  • Samarbeidspartner: RAM Arkitektur, Lillehammer
  • Materiale: Corian Grape Green og Nocturne
  • År2011

Små Corian-plater kan også sette sitt preg. I tillegg til at Corian er behagelig å sitte på, gir fargespekteret på 84 farger mulighet for å skille seg ut. Grape Green er her brukt også for at svaksynte skal unngå å gå rett på sittebenken.