CORINOR GIR JULEGAVE TIL RIKSHOSPITALETS BARNE- OG UNGDOMSPROGRAM

Vi har i mange år gledet våre kunder med en julehilsen fra Toten. Men i år blir det ingen Toten-pølse fra oss på lunsjbordene rundt om. Vi ønsket å gi midlene til noen vi mener fortjener det enda mer, og valget falt på Barne- og Ungdomsklinikken på Rikshospitalet og deres Barne- og Ungdomsprogram. Det er en glede for oss å kunne gi et lite bidrag til å oppfylle et barns ønske eller gi en oppmuntring til noen som har en virkelig utfordrende hverdag.

Jeg møtte Ragnhild Hals (sykepleier og leder for programmet) og Anders Brørby (aktivitetsleder) på Rikshospitalets Barne- og Ungdomsklinikk onsdag 5. desember. Selv har jeg, heldigvis, aldri vært i kontakt med denne enheten, og jeg lot meg imponere over hvor mye som gjøres for at barna skal ha det så godt som mulig under oppholdet.

Normalitet og forutsigbarhet er sentrale ord. Ja, de er på sykehus, men det legges stor vekt på at både omgivelser og aktivitetsnivå skal være så normalt som mulig. De skal få lov til å være barn og ungdom. Totalt er det rundt 250 sengeposter for de 7 avdelingene som inngår. Alle med kreft-diagnose er samlet her, og dette er også den største avdelingen.

Her er det skole i regi av Utdanningsetaten i Oslo med 8 ansatte lærere, og det er førskole driftet av sykehuset. Anders forteller videre at fritidsklubben kanskje er det mest populære tiltaket. Hver mandag og onsdag kl. 17 er det fritidsklubb, og da er det gjerne kø utenfor før dørene åpnes. I tillegg har de et friluftssykehus rett utenfor, fiske i bekken som renner forbi og kanomuligheter på et lite tjern i nærheten. Aktiviteter bidrar til at følelser kommer fram og at en del av barna åpner seg på en måte de ellers ikke ville gjort.

Selvsagt er det behandlingen og det å bli frisk som er den ultimate lykken, men i en behandlingsperiode er det andre ting i det daglige som kan løfte stemningen. Og det er her Barne- og Ungdomsklinikken er veldig takknemlig for gaver. Det gjør at de får mulighet til å gjøre noe spesielt, for en enkelt pasient eller for en gruppe. Som eksempler trekker de fram muligheten til plutselig å overraske med en popcorn-maskin, til å tilby Play-station eller spille FIFA-fotballspill, eller kjøre en radiostyrt bil. Den dagen jeg var på besøk hadde 12 av barna fått lov til å være med på en Sea King-helikoptertur over Oslo! Ett av barna hadde hatt en drøm…

Det var en stor glede for oss i Corinor å gi et lite bidrag som helt sikker på vil bli disponert fornuftig av to disse to flotte representantene for Barne- og Ungdomsklinikken.

Knut Marius Karlsen

Daglig leder