NYHETSBREV JULEN 2017

God jul og takk for samarbeidet i 2017

En leveranse fra oss er et resultat av innsatsen til alle leddene i kjeden. Corinor etterstreber å ha gode og seriøse leverandører på alle områder – om det er våre råvarer, festemidler, transport, eller administrative tjenester som data og regnskap. Ingen konkrete nevnt, ingen glemt, men en stor takk til alle våre leverandører. Tillitsforholdet til våre kunder er også vesentlig for både resultat, motivasjon og videreutvikling. Vi er priviligerte som har en så stor bredde og lojalitet i kundemassen, og ser fram til fortsettelsen. En sovepute skal vi love at det ikke blir. Men litt hvile fortjener våre ansatte nå som nok et år har stått på for å lage gode kundeopplevelser, så vi holder stengt i romjula. En riktig god, fredelig jul og et godt nytt år ønskes alle våre partnere og deres nærmeste.

Knut Marius Karlsen

Høydepunkt 1 – takknemlighet!

Er vi nordmenn tidvis litt for selvgode og for dårlige til å vise takknemlighet? Mussie fra Eritrea, en fantastisk person og dyktig operatør, ble ansatt hos Corinor i juni. Etter en strabasiøs flukt fra sitt hjemland, kone og tre barn kom han til Norge for 4 år siden. I slutten av november fikk han beskjed om fast ansettelse etter 6 måneders prøvetid. Et par dager senere stod en stor marsipankake på bordet, kjøpt og servert av Mussie. Det rørte oss alle. Kanskje vi har noe å lære eller tenke på?

Det hører med til historien at vi i fjor også ansatte en fra Eritrea. Hibret kom gjennom NAV-systemet og ble fast ansatt før sommeren i år. Han er også en ressursperson, som med sitt smil, humør og høy arbeidsmoral er en viktig bidragsyter i vår heltre-produksjon.

Høydepunkt 2 – Starten på 2018

Starten på et nytt år er ofte en utfordring for Corinor, i likhet med en del andre i bransjen. Vi har tidligere, noen år, måttet iverksette tiltak for å redusere kapasiteten. Dette er selvsagt noe alle parter helst vil unngå, og det er derfor veldig gledelig at starten på året 2018 ser så bra ut at vi tidlig i desember kunne informere våre ansatte at vi kjører som normal. En god start er ikke å forakte!

Høydepunkt 3 – Heltreutviklingen

Det grønne skiftet, medienes interesse for heltre i ulike og spennende sammenhenger, Corinor sin overflatebehandling og vår servicegrad er avgjørende elementer for den utviklingen vi har hatt på heltre i år. At våre mange, lojale kunder fortsatt er med og at de har fått selskap gjennom året av noen veldig viktige kunder har gitt oss spennende vekstmuligheter.

Norwegian Lifestyle

Høydepunkt 4 – Hotell-leveranser

Det har versert en del saker i media den siste tiden hvor budsjettet har sprukket så til de grader, og mange peker på valget av billigste leverandør. Corinors prosjektkompetanse er solid, og fremdrift og logistikk er ofte avgjørende for å få en positiv sluttkunde og sluttregnskap. Vi har gjennom 2017 levert mange hotellprosjekter (renovering av bad/servanter), som vi også har gjort gjennom vår 34 år lange historie, og da er det viktig å ha orden i sysakene. Vår erfaring er da god å ha med seg, og vi ser fram til nye spennende muligheter i det nye året.