NB! VIKTIG PRODUKTINFO CORIAN

Tynne Corian-plater er lekkert og populært, men for å unngå unødvendige reklamasjoner og diskusjoner ber vi om at dere nå tas hensyn til følgende:

1. Minimum tykkelse for planlimte koketopper i Corian®-plater er 24mm

2. Alle underskap større enn 600mm må stives av i toppen ved tynne plater (under 24mm). Hvis ikke kan ikke platene monteres. Det må være plass i skapet til lasker rundt eventuell kum. Eksempelvis blir en 550mm kum for stor for et 600mm skap, likeledes kan en kum med dybde 400mm være for stor for et skrog på 560mm dybde.

3. Minimum tykkelse for Silgranitt-kummer og tilsvarende er 24mm.

Et alternativ til 12mm plater, for å få et tilnærmet likt uttrykk, er at vi lager «svevekant», se bildet.

Svevekant