SKRYT TIL CORINOR OG MONTERINGSJOBB

Fra en privatkunde har vi fått følgende hyggelige mail: I dag vert dei nye benkeplatene montert! Montøren frå Corinor er ein perfeksjonist! Han har tatt måla og han monterar! Det vert heilt perfekt! Eg sender deg bilete når alt er ferdig, og då vil du sjå at koketoppane med gass og induksjon er felt ned i plata og straumuttaket på plata på plass! Takk for samarbeidet!