LEAN-PROSJEKT

Corinor er nå i startfasen av et nytt LEAN-prosjekt basert på et samarbeid med NHO Innlandet, LO Oppland, LO Hedmark og Hovedorganisasjonens Fellestiltak (HF). Vi ser fram til konstruktive diskusjoner, verdifulle faglige råd og gode prosesser. Vi snakker om kontinuerlig forbedring – det er alltid noe å gå på!