SKRYT FRA MØBELFABRIKK

Vi takker for inspirerende mail som vi printer og henger på tavla til ære for alle som har produsert og Felix som har vært prosjektleder: «Snakket med min kontakt/oppdragsgiver og han var fornøyd med hele arbeidet. Takk for presis og bra utført arbeid! Det er en fornøyelse å samarbeide med dere. Ha en strålende dag.»