Flott at det fortsatt finnes god kundeservice….

Dette var attesten vi fikk på en mail  fra en privatperson etter at Felix og Jimmy hadde ordnet opp: «Vi er veldig fornøyd med jobben som er utført og jobben generelt. Det er flott å se at det fortsatt finnes god kundeservice i dette landet.»