Sweco sitt hovedkontor – en fargeklatt!

Det «gamle» hovedkontoret til Norsk Hydro på Vækerø i Oslo er omgjort til en fargeklatt av Sweco. Corinor har bidratt med fargerike Corian-benkeplater, en farge til hver av de tre etasjene. Se bilder under «Inspirasjon».