Corinor jobber under høytrykk!

Vi har for tiden veldig mye å gjøre og «alle» skal ha det ferdig levert til ferien. Nå er det «alle mann til pumpene», og mange med monteringskompetanse, men som vanligvis ikke monterer er nå sendt ut fra kontoret. Derfor utfordrer vi nå vårt vanligvis høye servicenivå, noe dere tidvis vil kunne merke på svarrespons på telefon og forespørsler. Vi gjør selvsagt vårt beste, og prioriteringen er gjort for å tilfredsstille våre kunder og ikke minst sluttkunden. Det er hyggelig å være populær, men vi beklager hvis noen periodisk ikke får den servicen de er vant til.