CORINOR StartBANK-sertifisert

Seriøsitet, eller kanskje mangel på dette(!), i byggebransjen slås ofte opp i media. For at det ikke skal være noen tvil om hvordan Corinor er vi nok et år StartBANK-sertifisert. Det er en bekreftelse på at vi har orden i de økonomiske forholdene. At vi også stort sett sørger for gode leveranser bidrar til at vi er en seriøs og god partner. Under «Inspirasjon» finnes mange referanser og eksempler på bedrifter som har valgt oss som leverandør.

Startbank-trans-100x19