EN LITEN, INTERESSANT AGURKNYHET

Vi er blitt informert om at de som studerer til å bli hygienesykepleier har en pensumbok som heter «Håndbok i hygiene og smittevern for sykehjem og langtidsinstitusjoner» (av professor dr.med. Bjørg Marit Andersen, 2006). I denne står det blant annet: «Håndvask i gang, med desinfeksjonsmiddel, såpe, krem og engangshansker. Hygieniske håndvasker i Corian, med lite porer».

Dette er jo en veldig hyggelig og troverdig anbefaling! Vi kan legge til at Corian er porefritt, noe som gjør produktet godt egnet også i miljøer hvor hygiene er viktig. Corinor har leveranser blant annet til helsesektoren (også tannlegekontorer), til private kjøkken og næringsmiddelbedrifter.