CORINOR HAR INVESTERT I NY 5-AKSET FRES SOM GIR NYE MULIGHETER

I en tid da usikkerheten råder er det hyggelig å kunne informere om at vi har utvidet maskinparken ytterligere. Med vår nye Rover 5 fra Biesse – en 5-akset fresemaskin – disponerer Corinor nå 3 CNC-freser.

Vår nye datastyrte fres gir oss muligheter for å imøtekomme nye, spennende utfordringer fra våre kunder og sørge for en enda mer effektiv produksjon. Etter en innkjøringsperiode vil vi blant annet kunne utføre mer komplekse maskineringer av plater og buede emner og vi vil få en enklere malproduksjon. Corinor leverer mange diskløsninger, og i fremtiden vil utfordrende disker kunne lages i byggesett i stedet for å måtte bli manuelt tilpasset. Om dette er for teknisk eller ikke klart nok, så ta gjerne kontakt med Håvard for en nærmere diskusjon om hvilke muligheter vi har til å få til noe sammen. Vi ligger i startgropen for enda flere spennende leveranser.