Kontakt oss?

Ansat-kmk
Knut Marius Karlsen
Daglig leder. Salgs- og markedsansvarlig, HMS og personal.
knut.marius@corinor.no
Direkte: 61 19 70 70
Mobil: 91 15 81 13
Ansat-john
John Sivesindtajet
Driftssjef og stedfortreder for daglig leder. john@corinor.no
Direkte: 61 19 70 76
Mobil: 40 40 29 50
Oistein Øistein Dehli
Salgsansvarlig kjøkkenmarkedet. Svennebrev og flere års erfaring som montør i Corinor. oistein@corinor.no
Mobil: 40 42 90 30
gråperson
Jimmy Syversen
Fast ansatt montør med base i Bærum.
jimmy@corinor.no
Mobil: 91 30 31 03
 Kriftoffer Kristoffer Leirdal
Corinor sin «altmuligmann» som «smører» systemet.
Geir Geir Gudbrandsen
CNC-operatør.
   
Arve Arve Rudsengen
Operatør. Verktøymaker.
radek Radek Mania
Operatør.
   
jonny Jonny Hansen
Operatør.
HansN Hans Narum
Operatør.
johan Johan Gaarder
Operatør.
   
erikweb Erik Moen
Teamleder heltre. Møbelsnekker.
   
 blank200x150  
Ansat-Bjorg
Bjørg Ekkeren Tøftum
Tilbud og ordre på heltre, transport og fakturering
bjorg@corinor.no
Direkte:  61 19 70 70
Ansat-morten
Morten Amundsen
Salgansvarlig kjøkkenmarkedet. morten@corinor.no
Direkte: 61 19 70 73
Mobil: 91 81 08 35
Ansat-felix Felix Schliecker
Prosjektleder Corian-prosjekt. felix@corinor.no
Dirtekte: 61 19 70 82
Mobil: 94 89 75 90
Erling
Erling Sivesind
Salgsansvarlig kjøkkenmarkedet, med vekt på heltre. erling@corinor.no
Direkte: 61 19 70 74
Mobil: 40 40 29 55
Ansat-tronderik
Trond Erik Sivesindtajet
Prosjektleder Corian-prosjekt. LEAN-koordinator.
tronderik@corinor.no
Direkte: 61 19 70 77
Mobil: 99 02 05 92
 rustam Rustam Jakubovskij
Operatør. Møbelsnekker. CNC-operatør. Jobber hovedsakelig med prosjekter på Corian.
terje Terje Svendsen
CNC-operatør. Tillitsmann.
   
svein Svein Lundgjerdingen
Operatør. Verneombud.
gråperson Vidar Pedersen
Operatør. Deltidsansatt.
SoyS Roy Sveen
Teamleder Corian. Operatør.
gråperson Ingo Laak
Operatør.
RuneF Rune Evensen
Operatør.
ralf Ralf Spittel
Operatør. Møbelsnekker.