Kontakt oss?

Ansat-kmk
Knut Marius Karlsen
Daglig leder. Salgs- og markedsansvarlig, HMS og personal.
knut.marius@corinor.no
Direkte: 61 19 70 70
Mobil: 91 15 81 13
Ansat-john
John Sivesindtajet
Driftssjef og stedfortreder for daglig leder. john@corinor.no
Direkte: 61 19 70 76
Mobil: 40 40 29 50
Oistein Øistein Dehli
Salgsansvarlig kjøkkenmarkedet. Svennebrev og flere års erfaring som montør i Corinor. oistein@corinor.no
Mobil: 40 42 90 30
gråperson
Jimmy Syversen
Fast ansatt montør med base i Bærum.
jimmy@corinor.no
Mobil: 91 30 31 03
 Kriftoffer Kristoffer Leirdal
Corinor sin «altmuligmann» som «smører» systemet.
Geir Geir Gudbrandsen
CNC-operatør.
   
Arve Arve Rudsengen
Operatør. Verktøymaker.
radek Radek Mania
Operatør.
sindre Sindre Herberg
Lærling
jonny Jonny Hansen
Operatør.
HansN Hans Narum
Operatør.
johan Johan Gaarder
Operatør.
   
erikweb Erik Moen
Operatør. Møbelsnekker.
   
 blank200x150  
Ansat-Bjorg
Bjørg Ekkeren Tøftum
Tilbud og ordre på heltre, transport og fakturering
bjorg@corinor.no
Direkte:  61 19 70 70
Ansat-morten
Morten Amundsen
Salgansvarlig kjøkkenmarkedet. morten@corinor.no
Direkte: 61 19 70 73
Mobil: 91 81 08 35
Ansat-felix Felix Schliecker
Prosjektleder Corian-prosjekt. felix@corinor.no
Dirtekte: 61 19 70 82
Mobil: 94 89 75 90
Erling
Erling Sivesind
Salgsansvarlig kjøkkenmarkedet, med vekt på heltre. erling@corinor.no
Direkte: 61 19 70 74
Mobil: 40 40 29 55
Ansat-tronderik
Trond Erik Sivesindtajet
Prosjektleder Corian-prosjekt. LEAN-koordinator.
tronderik@corinor.no
Direkte: 61 19 70 77
Mobil: 99 02 05 92
 rustam Rustam Jakubovskij
Operatør. Møbelsnekker. CNC-operatør. Jobber hovedsakelig med prosjekter på Corian.
terje Terje Svendsen
CNC-operatør. Tillitsmann.
   
svein Svein Lundgjerdingen
Operatør. Verneombud.
gråperson Vidar Pedersen
Operatør. Deltidsansatt.
SoyS Roy Sveen
Operatør.
gråperson Ingo Laak
Operatør.
RuneF Rune Evensen
Operatør.
ralf Ralf Spittel
Operatør. Møbelsnekker.